Skip to Content

Hjärtmottagning

Välkommen till hjärtmottagningen vid Aleris Specialistvård Bollnäs. Här arbetar specialister och sjuksköterskor som utför undersökningar av hjärtat, kärlens och lungornas funktion för att upptäcka exempelvis hjärtsvikt, hjärtklappning eller kärlkramp.

Besök på hjärtmottagningen

Till hjärtmottagningen kommer du på remiss från din hälsocentral eller på egenvårdsremiss som du hittar på 1177 Vårdguiden.

Beroende på din problematik kan besöket se lite olika ut. Ibland kommer du för ett läkar-, eller sjuksköterskebesök, ibland för en förberedande undersökning inför ett besök och ibland är det bara en undersökning och sedan återkoppling till din hälsocentral.

Uppföljning efter vård på hjärtavdelning

Om du vårdats på hjärtavdelning kan du ibland följas upp av läkare eller sjuksköterska. Efter genomgången hjärtinfarkt sker uppföljningen via hjärtrehab. 

Om du har problem med hjärtsvikt sker ibland uppföljningen på hjärtmottagningen av sviktsköterska, men i de flesta fall så följs du upp på din hälsocentral.

De vanligaste undersökningarna på hjärtmottagningen är: 
EKG, arbets-EKG, spirometri (lungfunktion), långtidsregistrering av EKG, långtidsregistrering av blodtryck och ultraljudsundersökning.

Back to top