Skip to Content

Intensivvårdsavdelning

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en avdelning på sjukhuset i Bollnäs med avancerad medicinsk apparatur för att ge intensivvård till patienter som sviktar i vitala funktioner som andning, cirkulation och medvetande. Totalt finns tre intensivvårdsplatser.

Om tillståndet förvärras och det då finns behov av intensivvård på ett annat sjukhus med specialistvård på en högre nivå transporteras patienten dit med ambulans/helikopter och medföljande anestesi-/intensivvårdspersonal.

 

Back to top