Skip to Content

Medicinavdelning 4

Vi är en medicinavdelning med 18 vårdplatser. Vi vårdar akut sjuka patienter med medicinska sjukdomar samt patienter som är inremitterade från andra vårdgivare och behöver utredas medicinskt.

Vi har specialiserat oss inom strokesjukvård och efterföljande rehabilitering. Patienter som har eller misstänks ha fått stroke eller TIA och är i behov av sjukhusvård kommer till vår avdelning.

Avdelning 4 arbetar utifrån de Nationella riktlinjerna för Stroke och registrerar i kvalitetsregistret Riks-Stroke. Vårt mål är att all personal som arbetar hos oss ska ha vidareutbildning inom strokevård - så kallad Strokekompetensutbildning. 

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator, sekreterare och lokalvårdare. Vi arbetar även utifrån ett personcentrerat synsätt där du som patient är delaktig i din vård. För oss är det viktigt att du som patient känner dig trygg och väl omhändertagen. Här får du alltid en god information om din vård så att du känner dig delaktig i din behandling.

Back to top