Skip to Content

Medicinavdelning 5

På medicinavdelning 5 vid Aleris Specialistvård Bollnäs vårdar vi akut sjuka patienter med medicinska sjukdomar samt patienter som är inremitterade från andra vårdgivare och behöver utredas medicinskt.

Medicinavdelning 5 har 18 vårdplatser och vi har specialiserat oss inom njurmedicin och diabetes. Patienter med dessa sjukdomar och är i behov av sjukhusvård kommer till vår avdelning.

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator, sekreterare och lokalvårdare. Vi arbetar även utifrån ett personcentrerat synsätt där du som patient är delaktig i din vård. För oss är det viktigt att du som patient känner dig trygg och väl omhändertagen. Här får du alltid en god information om din vård så att du känner dig delaktig i din behandling.

Back to top