Skip to Content

Reumatologmottagning

Till reumatologmottagningen i Bollnäs kommer du som har någon typ av inflammatorisk muskel- eller ledsjukdom.

Vi behandlar sjukdomar såsom:

  • artros
  • bechterews sjukdom
  • fibromyalgi
  • ledgångsreumatism
  • polymyalgia reumatika (muskelreumatism)
  • psoriasisartrit

Du kommer via remiss från din hälsocentral eller genom att skicka in en Egen vårdbegäran. Vi arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi använder kvalitetsregistret PER (patientens egen registrering) som du hittar genom att logga in på 1177.se. Du kan läsa mer om registret på  Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

Back to top