Skip to Content

Operation och uppvakning

På operationsenheten vid Aleris Specialistvård Bollnäs utförs planerade operationer för ett urval vanliga sjukdomar inom ortopedi, kirurgi och urologi för patienter från hela länet.Enheten för planerade operationer arbetar med korta väntetider och följer fastlagda vårdprogram för att säkerställa jämn och hög kvalitet och god omsorg om varje patient.

På operation arbetar läkare, anestesisköterskor, operationssköterskor, undersköterskor och steriltekniker. Tillsammans arbetar vi för att ge dig som patient en god och säker vård, både före, under och efter din operation.

 

Back to top