Skip to Content

Aleris Specialistvård Söderhamn

Till Aleris Specialistvård Söderhamn är du välkommen som behöver specialistsjukvård inom diabetes, medicin, rehabilitering, ortopedi, kirurgi och urologi. Hos oss får du en trygg och medicinskt kvalificerad vård och behandling. Vi driver verksamheten på uppdrag av Region Gävleborg.

Vår verksamhet

Här på Aleris Specialistvård Söderhamn möter du specialister med lång erfarenhet inom exempelvis urologi, ortopedi och medicin. Vi behandlar allt från lättare besvär till svårare åkommor men alla operationer utför vi i Bollnäs. 

Personcentrerad vård

För oss är det viktigt att du som patient känner dig trygg och väl omhändertagen. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt som innebär att vi arbetar i team tillsammans med dig som patient så att du alltid får en god information om din vård och känner dig delaktig i din behandling.

Uppdrag av Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Söderhamn driver verksamheten på uppdrag av Region Gävleborg. Att arbeta på uppdrag av Region Gävleborg innebär bland annat att alla vårdprogram och rutiner gäller på samma sätt hos oss som på övriga sjukhus i länet.

 
 

Areti Zika

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Miklos Schäfer

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Mikael Davidsson

Specialist i ortopedi och allmän kirurgi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Zvonko Carević

ST-läkare i ortopedi

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs

Hans Präntare

Specialist i medicin

Aleris Specialistvård Söderhamn

Ruben Forsell

Urolog

Aleris Specialistvård Söderhamn
Aleris Specialistvård Bollnäs


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top