Skip to Content

Antikoagulationsmottagning

På antikoagulationsmottagningen (AK-mottagningen) vid Aleris Specialistvård Söderhamn arbetar sjuksköterskor. Till vår mottagning kommer patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel, exempelvis Waran. De vanligaste behandlingsorsakerna är förmaksflimmer, lungemboli, djup ventrombos och mekaniska hjärtklaffar. Provtagningen sker på din hälsocentral eller på Kemlab Region Gävleborg.


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top