Skip to Content

Diabetesmottagning

Vid diabetesmottagningen i Söderhamn behandlar vi patienter med typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes) och i vissa fall även patienter med typ 2-diabetes (åldersdiabetes) efter remiss från primärvården.

Samarbete kring diabetes

Hos oss i Söderhamn arbetar diabetessköterska och fotvårdsterapeut tillsammans för att ge en god vård enligt de nationella riktlinjer som finns för vård och behandling vid diabetes. Vi erbjuder diabetessamtal, utbildning och information om kost, motion och stöd för att förändra din livsstil.

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Söderhamn driver diabetesmottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som regionens avgifter och högkostnadskort och frikort gäller.


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top