Skip to Content

Rehabiliteringsmottagning

På vår rehabiliteringsmottagning i Söderhamn arbetar vi med rehabilitering och medicinsk behandling av patienter. Här finns arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabasstent, logoped, dietist och kurator som hjälper dig med din behandling.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din funktionsförmåga. De vanligaste patientgrupperna är:

  • personer som opererats på grund av besvär i rörelseapparaten
  • personen med njursjukdomar
  • personer med hjärt- och kärlbesvär
  • personer med reumatiska och neurologiska besvär

Fysioterapi/fysioterapeut

Av fysioterapeuterna får du hjälp med att lära dig träna upp rörelseförmågan, förflyttningsförmågan, balans, styrka och kondition efter en operation, skada eller sjukdom. Förutom träning handlar det om flera olika behandlingsmetoder.

Fysioterapeuterna träffar du både under vårdtiden på avdelningen och i öppen specialistvård och i externa stroketeamet. Till fysioterapeuterna kommer du via remiss eller egen vårdbegäran.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

  • Träna upp styrka, uthållighet, rörlighet och balans efter sjukdom, skada eller operation.
  • Komma igång med träning efter hjärtsjukdom (hjärtgympa/hjärtskolan).
  • Lägga upp en rehabiliteringsplan i olika faser/steg beroende på dina problem.
  • Träningsprogram i bassäng.
  • Utforma ett personligt träningsprogram som du kan använda hemma eller på gymmet.

Arbetsterapi

Hos arbetsterapeuten får du hjälp med träning för att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller olycka. Arbetsterapeuten träffar du både under vårdtiden på avdelningen, i öppen specialistvård och i externa stroketeamet.

Målet är att du bland annat ska klara boende, personlig vård, ditt boende, skolan och ett arbete så självständigt som möjligt. Inom öppen specialistvård handlar rehabiliteringen ofta om träning av handfunktion efter sjukdom, skada eller operation.

Arbetsterapi syftar till att man utifrån sina egna resurser ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra. Vi kan också hjälpa dig med bedömning av ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av dessa. Vissa hjälpmedel har egenansvar.

Kurator

Hos kuratorn kan du få råd, hjälp och stöd via samtal. Genom samtalet försöker vi tillsammans komma fram till lösningar. En viktig del i samtalet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd.

Kuratorn träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer till kurator via läkarremiss eller egen vårdbegäran. Samtalskontakten utvärderas löpande för att säkerställa att vi tillsammans har rätt fokus. 

Dietist

Matens betydelse för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar är en central fråga i rehabiliteringen. Dietisten ingår ofta i ett team med exempelvis sjuksköterska, läkare och logoped, men arbetar även mycket självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem.

Hos dietisten kan du få råd och stöd när det gäller kostfrågor. Dietist träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer via remiss eller egen vårdbegäran. 

Logoped

Till logopeden kommer du om det finns behov av att utreda och behandla olika typer av svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst samt ät- och sväljsvårigheter. Logopeden träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer via remiss från läkare eller egen vårdbegäran.

Rehabassistent

Rehabassistenten träffar du framför allt under vårdtiden på avdelningen. Rehabassistenten arbetar både tillsammans med arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna samt har många olika administrativa uppgifter.


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top