Skip to Content

Ögonmottagning


Beslutsstöd vid syn- och ögonsymtom

Vid tveksamhet, ring närmaste ögonmottagning och fråga! Vi har inga resurser att ta emot jourfall utan telefonkontakt först.

Läs mer >

Back to top