Skip to Content

Öron-näsa-halsmottagning


Remisskriterier för patient med långvarig hosta

På patient med långvarig hosta skall lungröntgen utföras innan remiss skickas till ÖNH-specialist. Detta föra att remissen skall skickas till rätt instans för snabbt omhänderatagande av patienten vid eventuell malignitet.

Remisskriterier för patient med långvariga sinuitbesvär

På patient med långvariga sinuitbesvär skall CT-sinus utföras innan remiss skickas till ÖNH-specialist. Se Regional medicinsk riktlinje HS 2016-00229 Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och specialistvård Öron-näsa-hals (barn och vuxna).

Back to top