Skip to Content

Neuroteam

Neuroteamet på Aleris Rehab Flemingsberg erbjuder rehabilitering i hemmet, dess närmiljö eller på mottagningen i Flemingsberg.

Vårt neuroteam

Vi tar emot patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke eller patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården (inkl slutenvårdens öppna vårdverksamheter).

Neuroteamen i Flemingsberg består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped och kurator. Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagda på sjukhus. Vi tar emot patienter över 18 år och erbjuder besök både enskilt och i grupp på mottagningen.

Back to top