Skip to Content

Hemteam

Har du svårt att ta dig till mottagningen och behöver hjälp med din träning och rehabilitering i hemmet? Våra hemteam på Aleris Rehab Huddinge kommer hem till dig och hjälper dig med din rehabilitering hemma hos dig.

Hemteamet hjälper dig

Ibland kan det vara lättare att uppnå uppsatta rehabiliteringsmål om man arbetar med insatser i hemmet istället för på mottagningen. I sådana fall kommer vi hem till dig och hjälper dig med träningen och rehabliteringen hemma. Vårt hemteam har en specialiserad kompetens och erfarenhet för just detta och tillsammans kan vi nå bästa resultat. Hemteamen i Huddinge består av olika yrkesgrupper och har också särskild utbildning i handledning av anhöriga och personal.

Back to top