Skip to Content

Aleris Specialistvård Jakobsberg

Till Aleris Specialistvård Jakobsberg är du som behöver specialistvård inom hjärta- och kärl välkommen. Vi finns på Jakobsbergs sjukhus i nordvästra Stockholm.


Caroline Magnér

Caroline Magnér

Enhetschef Kardiologi/Astma allergi

Aleris Fysiologlab Riddargatan
Aleris Specialistvård Jakobsberg


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top