Skip to Content

Aleris Rehab Järna

Hos oss på Aleris Rehab Järna träffar du arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast/fysioterapeut. Vi hjälper dig med din rehabilitering och har hemteam som kan komma hem till dig. Vi finns i anslutning till Aleris Vårdcentral Järna som vi samarbetar med. Du har möjlighet att komma till oss för utprovning av hjälpmedel och vi erbjuder även stötvågsbehandling.

Boka tid

Vill du boka tid eller tala med arbetsterapeut, dietist eller sjukgymnast/fysioterapeut - se aktuella telefonnummer för respektive mottagning.

Stötvågsbehandling bokar du via sjukgymnast/fysioterapeut.

Hemrehabteam bokas via arbetsterapeut.

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du din patientavgift.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring oss i första hand. 

E-post: info.jarna@aleris.se

Denna mailadress är inte sekretesskyddad. För sekretesskyddad kontaktväg ber vi dig  använda 1177 Vårdguiden på 1177.se.

Enhetschef: Tore Blomqvist  08-409 151 94

Välkommen till Aleris Rehab Järna!

Back to top