Skip to Content

Aleris Rehab Nykvarn

Hos oss på Aleris Rehab Nykvarn kan du få hjälp med din rehabilitering. Du kan boka tid till arbetsterapeut, dietist eller sjukgymnast/fysioterapeut. Vi kan också hjälpa dig i hemmet med våra hemteam. Vi finns i anslutning till Aleris Vårdcentral Nykvarn. Vi erbjuder nu även stötvågsbehandling. Välkommen!

Boka tid

Vill du boka tid eller tala med arbetsterapeut, dietist eller sjukgymnast/fysioterapeut - se aktuella telefontider på mottagningssidorna. 

Hemteamet bokas via arbetsterapeut.

Stötvågsbehandling bokas via sjukgymnast/fysioterapeut.

Patientavgifter

Se patientavgift.  

Återbud

Anmäl återbud senast 24 timmar före bokad tid, i annat fall debiteras du din patientavgift.

Vill du komma i kontakt med oss?

Ring oss i första hand.

E-post: info.nykvarnrehab@aleris.se

Denna mailadress är inte sekretesskyddad. För sekretesskyddad kontaktväg ber vi dig  använda 1177 Vårdguiden.

Enhetschef Tore Blomqvist 08-409 151 94 


Back to top