Skip to Content

Marie Flemming

Verksamhetschef

Aleris Obesitas Skåne

Hjörtur Gislason

Chefskirurg, medicinskt ansvarig

Aleris Obesitas Skåne

Carsten Vilstrup

Anestesichef

Aleris Obesitas Skåne


För dig som är vårdgivare

Aleris Obesitas Skåne utför laparoskopisk Gastric bypass och Gastric sleeve på uppdrag av ett flertal landsting. Vår verksamhet är den största i Nordeuropa med över 1 600 operationer per år. Detta gagnar patienterna, eftersom stora volymer ger bättre kvalitet.

Läs mer >

Räkna ut ditt BMI

Räkna ut ditt BMI

Fyll i din längd och vikt och se vilket BMI du har med vår BMI-kalkulator.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top