Aleris Nåjden Region Syd/Malmö

Nåjden Region Nord

Aleris Nåjdens familjehemsvård finns till för barn och unga med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till. Aleris Nåjden Region Syd har familjehem i Skåne, Halland, Bohuslän och Västergötland.

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Aleris Nåjden Region Syd? Här är våra kontaktuppgifter:

 Anna-Karin Fuchs Anna-Karin Fuchs
Familjehemshandledare Skåne
070-665 01 77
anna-karin.fuchs@aleris.se

Klas Forsblom
Familjehemshandledare Skåne
070-666 59 36 
klas.forsblom@aleris.se 

  Linda Sandgren
Familjehemshandledare Skåne
linda.sandgren@aleris.se

Martin Berger
Familjehemshandledare Bohuslän, Halland och Västergötland
073-150 00 16
martin.berger@aleris.se

Ingemar Lindelund
Familjehemshandledare Bohuslän, Halland och Västergötland
073-150 08 24
ingemar.lindelund@aleris.se

Ann Olaison
Familjehemshandledare Bohuslän, Halland och Västergötland
 073-15 00 447
 Ann.olaison@aleris.se
  Charlotte Nilsson
familjehemshandledare Skåne
070-54 60 430
charlotte.nilsson@aleris.se

Affärsområdeschef

Magnus Andersson
magnus.andersson@aleris.se 

Till toppen av sidan