Skip to Content

Obesitaskirurgisk avdelning

Vi utför överviktsoperationerna gastric bypass och gastric sleeve med titthålsteknik. Vår mottagning finns i Malmö och operationerna utför vi på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Komma till oss

Vår största uppdragsgivare är Region Skåne, men vi har också samarbete med ett flertal andra landsting. För att få din överviktsoperation finansierad av ditt landsting måste du uppfylla riktlinjerna för detta. Här kan du läsa vad som gäller inom Region Skåne.  

Vänd dig till din region/landsting för remiss.  Remissen kan komma från din distriktsläkare/husläkare eller från en specialist.

Gör så här

  1.  Om du ännu inte träffat specialist:
    Din distriktsläkare eller husläkare utfärdar remiss (alternativ skriver du en egenremiss). Åberopa alltid vårdgarantin i remissen för att bli kallad till specialist inom 90 dagar. Om du önskar komma till oss på Aleris - uppge det i remissen.
  2.  Om du är uppsatt för operation men väntetiden är mer än tre månader:
    Åberopa vårdgaranti. Samma sak gäller, landstinget ska hitta en vårdgivare utan köer, och din remiss skickas. Aleris Obesitas Skåne står på första plats i Region Skånes lista över godkända vårdgivare och vi har inga köer till operation. Du kan åberopa att din remiss skickas till oss, patienens val styr.

Om du har några frågor, hör gärna av dig till oss!

 


För dig som är vårdgivare

Aleris Obesitas Skåne utför laparoskopisk Gastric bypass och Gastric sleeve på uppdrag av ett flertal landsting. Vår verksamhet är den största i Nordeuropa med över 1 600 operationer per år. Detta gagnar patienterna, eftersom stora volymer ger bättre kvalitet.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top