Prislista vaccin, Aleris Specialistvård Malmö Arena

Boostrix (stelkramp, difteri och kikhosta)           360 kr
Boostrix Polio (stelkramp, difteri, kikhosta och polio)  460 kr
diTe Booster (stelkramp och difteri)  300 kr
Gula Febern     500 kr
Hepatit A barn   360 kr/dos 
Hepatit A vuxen   460 kr/dos 
Hepatit B barn   310 kr/dos 
Hepatit B vuxen   360 kr/dos 
Hepatit A + B barn     420 kr/dos 
Hepatit A + B vuxen     560 kr/dos
Influensa vaccin 200 kr 
Japansk encephalit (ixiaro)    1100 kr
Kolera/ETEC  250/st 2 doser = 480 kr 
Malaria Recept   120 kr 
Meningokocker ACWY     670 kr
Mässling, Påssjuka, Röda Hund (MPR)  400 kr
Penumokocker  
- Penumovax     320 kr
- Prevenar 13      700 kr 
Polio  250 kr 
Rabies  850 kr  
TBE barn     300 kr/dos
TBE vuxen    360 kr/dos 
Tyfoid   
- Typhim Vi 360 kr
- Vivotif  360 kr 
Vattkoppor  650 kr 
Zostavax – Bältros    1450 kr 
Endast konsultation 150 kr
Studentrabatt   10%