Synpunkter på vården

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd med den vård och bemötandet vi gett dig. Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått talar du i första hand med vårdpersonalen eller verksamhetschefen där du behandlats.

kvinna-pa-stranden.jpg