För studerande

Aleris Specialistvård finns på Lasarettet i Motala och verkar på uppdrag av och i nära samverkan med Region Östergötland.

Inom Aleris har vi som mål att ge patienter lättillgänglig och kvalificerad specialistvård med hög kvalitet och professionellt bemötande.

Aleris Specialistvård Motala omfattar;

  • Ortopedi
  • Kirurgi
  • Anestesi och operationsverksamhet

Aleris kompletterar den övriga vården på Lasarettet i Motala genom att vara specialistkonsulter till Regionens akutverksamhet.

Vi tar emot studenter från Medicinska fakulteten, LiU: sjuksköterske- , fysioterapeut-, arbetsterapeut- och läkarstudenter samt elever från omvårdnadsprogrammen och PRAO-elever.