Dagkirurgen

I Motala har vi både dag- och dygnskirurgi.

Vi opererar bråck, gallor, pilonidalcystor och anala sjukdomar t.ex. hemorroider. Vi utför även en del mindre ingrepp som borttagning av hudförändringar, phimosis på barn och inläggning av PEG.

Förväntningar på handledare

En viktig del av arbetet som sjuksköterska är att handleda studenter. Studenter är sjukvårdens framtid och behoven måste tillgodoses. Handledaren förväntas handleda studenten utifrån de kvalitetskriterier som finns beskrivna. Varje student får en huvudhandledare som ansvarar för mitt- och slutbedömning. Han/hon förväntas ta del av studentens inlärningsplan samt ta del avloggboken och skriva kommentarer, råd mm i den. Det är viktigt att det avsätts tid för reflektion. Huvudhandledaren förväntas också samla in information om studenten från andra handledare. Det är viktigt att även andra handledare skriver i loggboken. Om problem uppstår bör snabb kontakt tas med huvudhandledare och utbildningsprogram. 

Förväntningar på student

Kontakta din huvudhandledare veckan innan din verksamhetsförlagda utbildning börjar för att få planera ditt schema för de första dagarna. Schema för din fortsatta placering görs när du är på plats tillsammans med din handledare. Under de första dagarna kommer du att få introduktion på enheten. Studenten förväntas arbeta utifrån sin inlärningsplan. Verksamhetens rutiner följs exempelvis när det gäller hygien och tider. Studenten förväntas föra loggbok och förbereda mitt och slutbedömningar. Viktigt är också att fylla i närvarolistan som tillika är ett debiteringsunderlag. Kopia på närvarolistan lämnas till vårdenhetschefen efter avslutad placering. Sjukfrånvaron meddelas till Dagkirurgen. Om det uppkommer problem i någon form, bör snabb kontakt tas med huvudhandledare eller utbildningsprogram. Efter avslutad placering kommer du att få göra en utvärdering av din praktikperiod.