Fysioterapeutstudent

Välkommen som student till oss!

Introduktion

Du kontaktar handledaren via mail och få praktisk information inför första dagen på VFU:n.

Första dagen på VFU

Du får information om vår enhet samt ett introduktionsmaterial med bl. a. arbetsrutiner och PM inför olika operationer. En utvärderingsenkät delas ut, vilken vi gärna tar emot ifylld vid praktikens slut. Vi går också igenom din inlärningsplan. 

Hur arbetar vi?

Fysioterapeuterna på vårdenheten arbetar måndag till fredag. På vårdenheten arbetar tre fysioterapeuter och en arbetsterapeut tillsammans med övrig vårdpersonal. Fysioterapeutens arbete består av preoperativ information, postoperativ rehabilitering och funktionsbedömningar samt uppföljning av patienter efter operation.

Som fysioterapeutstudent förväntas du kunna ansvara för:
  • Preoperativ information till patienter och anhöriga
  • Funktionsbedömning av patient postoperativt: dvs analysera gångteknink/gångmönster, bedöma förflyttningsteknik och bedöma individuella träningsbehov
  • Postoperativ rehabilitering på vårdenheten; Instruera träningsprogram, gångträning med gånghjälpmedel samt träning av trappgång
  • Dokumentera utförda åtgärder i journal

Huvudhandledare

Merja Bergqvist, leg fysioterapeut
tfn: 010-104 78 95
E-post: merja.bergqvist@aleris.se