Fysioterapeutstudent

1 april övertog verksamheten på Lasarettet i Motala av Capio Specialistvård Motala.