Operationsenheten

Här bedriver vi ortopedisk och allmänkirurgisk operationsverksamhet, samt ger narkos vid tandbehandlingar.