Operationsenheten

Här bedriver vi ortopedisk och allmänkirurgisk operationsverksamhet, samt ger narkos vid tandbehandlingar.

Operationsenheten har ca 45 medarbetare; Läkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor. I enheten ingår även den postoperativa enheten samt sterilenheten. 

Den postoperativa enheten är en serviceavdelning för övervakning av patienter som genomgått operation, undersökning eller behandling. Bemanningen på den postoperativa enheten består av sjuksköterskor och undersköterskor. 

Sterilenheten servar framför allt operationskliniken men även andra enheter inom Region Östergötland.

Studerande och prao

Vi tar varje termin emot studenter ifrån:

  • Läkarutbildning
  • Grundutbildning till allmän sjuksköterska
  • Utbildning för specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård
  • Omvårdnadsprogrammet

Arbetsuppgifterna för dig som har verksamhetsförlagd utbildning hos oss varierar utifrån din egen inriktning. Tillsammans med handledaren läggs arbetsuppgifterna för dig upp utifrån utbildningsplanen, dina tidigare erfarenheter samt dagens operationsprogram. 

Introduktion

Inför din praktik är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller angiven kontaktperson senast en vecka innan praktikperiodens start. Första dagen introduceras du av din handledare eller praktikplatsens kontaktperson på arbetsplatsen. Som student ansvarar du för att ta med din individuella inlärningsplan till första dagen. Den individuella inlärningsplanen är viktig för att din praktik skall bli så bra som möjligt.

Patienter

På operationsenheten utförs ortopediska och allmän kirurgiska ingrepp. Både dagkirurgiska- och slutenvårdspatienter tas emot, huvuddelen av slutenvårdspatienterna utgörs av ortopediska patienter. Patienter från ortopeden opereras i huvudsak för knä- eller höftplastik. Ungefär en dag i veckan är vikt åt fotkirurgiska ingrepp. Den kirurgiska verksamheten innefattar ljumskbråck-, gall-, hemorroid- samt hudoperationer. 

Hur arbetar vi

På operationsenheten arbetar anestesi-, operationssjuksköterskor samt undersköterskor tillsammans. På varje operationssal arbetar minst en från varje yrkeskategori. För kommunikationen med avdelningar och operationsplanering finns det varje dag en sjuksköterska avsatt till ledningsfunktion. Denne planerar och fördelar dagens arbete. Det finns även personal avsatt för att ta emot patienter i sänghallen. Sänghallsturen ansvarar bland annat för att patienterna läggs upp rätt bordstyp och att utrustning för att positionera patienten finns.

Dagliga rutiner

Arbetsdagen börjar 7.30 med förberedelser inför dagens operationer. Cirka 7.45 kommer de första patienterna. Sedan fortlöper dagarna efter respektive operationssal operationsschema.

Undersökningar och behandlingar

En del av det dagliga arbetet utgörs av externa tjänster. Andra kliniker utför vissa behandlingar där de har behov av personal med specialistkompetens inom operation. Exempelvis behövs narkospersonal vid ECT-behandling och tunntarmsbiopsier.

Huvudhandledare

Ida Hensing och Anna Berg tfn: 010-104 81 14