Sjuksköterskestudent

Introduktion

Studenten kontaktas via mail av huvudhandledaren.
Ett schemaförslag lämnas till studenten. Detta justeras vid behov efter studentens önskemål. Vi ser gärna att du skickar in din inlärningsplan innan VFUn startar.

Första dagen på VFU

Information om vår enhet samt utlämnande av introduktionsmaterial med bl. a. arbetsrutiner och PM inför olika operationer. En utvärderingsenkät delas ut, vilken vi gärna tar emot ifylld vid praktikens slut.

Studenten tilldelas omklädningsskåp, ta med eget hänglås.Parkeringskort lämnas ut vid behov. Rundvandring på enheten och vid behov rundvandring på lasarettet för lokalkännedom.

Hur arbetar vi?

De flesta av sjuksköterskorna växlar mellan dag- och nattarbete i perioder och vi har olika arbetsturer.

Inskrivningstur:

När patienten fått sin operationstid kallas de till inskrivningsbesök ca. en vecka innan operationen. Där träffar patienten sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut för förberedelser inför operationen. Blodprover tas, ankomstsamtal, röntgen samt information från fysioterapeut och arbetsterapeut angående rehabilitering. Sjuksköterskans uppgift är att se till att alla förberedelser är klara och att det inte finns några hinder för operationen. Man förberder också för morgondagens operationer: iordningställer läkemedel, kollar provsvar, tilldelar sängplats och dokumentation som ska finnas i patientens pärm.

Operationskörning:

Samtliga patienter som ska opereras under dagen kommer samma tid på morgonen. En sjuksköterska och en undersköterska arbetar tillsammans och förbereder patienterna inför operation. I huvudsak PVK- och droppsättning samt premedicinering. Denna tur ansvarar också för att ringa upp patienter 7-10 dagar efter utskrivning som uppföljning efter operationen.

Dagtur på enheten:

Vi börjar med rapport från nattpersonal och planerar sedan dagens arbete tillsammans med övrig personal. Vi har ett tvärprofessionellt teamarbete i vårdlag med sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Sjuksköterskan börjar ofta dagen med att dela ut läkemedel till patienterna medan undersköterskan tar blodprover och sedan delar frukost. Vi har ett rehabiliterande synsätt genom att vi motiverar patienterna att klara så mycket som möjligt själva. Vi har inga traditionella ronder utan varje läkare rondar de patienter som de opererat. Efter detta förberdes de utskrivningar som planeras.

Kvällstur:

Vårdlaget (sjuksköterska, undersköterska) börjar med att läsa journalerna på de patienter de ansvarar för under kvällen. Det kan gälla patienter som opererats tidigare i veckan. Man hämtar även nyopererade patienter från den postopertiva enheten och tar bl.a. fortlöpande kontroller (blodtryck, puls, saturation) på dessa under hela arbetspasset. Sedvanlig omvårdnad, läkemedelsadministrering och rehabilitering som avslutas med muntlig rapport till nattpersonal. Vissa kvällar ansvarar vi även för övernattande kirurgpatienter.

Nattur:

Muntlig rapport från kvällssjuksköterska. Mycket av tiden går åt att ta hand om nyopererade patienter med kontroller och läkemedel. På morgonen töms dränage på de nyopererade. Tre nätter i veckan kontrollräknas narkotiska läkemedel.

Under alla pass sker fortlöpande dokumentation i datajournal.

Huvudhandledare

Maria Bennet
Tfn: 010-104 76 20