Undersköterska

Introduktion

Inför praktiken är det viktigt att du tar kontakt med vårdavdelningen via telefon, eller om du vill komma till avdelningen och prata med oss. Du får då ett schemaförslag och får veta vem din handledare är.

Skolan har omklädningsrum på plan 8, ta med eget hänglås. Du får låna arbetskläder, men ta med egna skor.

Första dagen på praktiken

Du får information om vår enhet och får fylla i ett papper om tystnadsplikt. 
En utvärderingsenkät delas ut, vilken vi gärna tar emot ifylld vid praktikens slut. Parkeringskort lämnas ut vid behov. Rundvandring på enheten och vid behov rundvandring på lasarettet för lokalkännedom.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar omväxlande dag- och kvällspass och även helger. Några undersköterskor arbetar även natt.
Under alla pass sker fortlöpande dokumentation i datajournal. 

Huvudhandledare

Irène Nyström
Ida Bergqvist
Tfn: 010-104 76 20