Skip to Content

Remittera till MinnesmottagningenJens Berggren

Enhetschef

Minnesmottagningarna Dalengeriatriken och Handengeriatriken


Uppdaterad information för dig som patient, närstående/medföljande samt besökare.

Läs mer om Aleris agerande under pandemin

 

Back to top