STELPA - Vi swipar med patienterna!

I sjukvården lägger vi mycket tid på att journalföra, och sjukvården ligger långt efter andra branscher vad gäller tekniska hjälpmedel. Aleris Närsjukvård tog eget initiativ till smart teknik som hjälper oss till smartare arbetssätt. Patientfokus och patientmedverkan ökar när patienten själv får chansen att själv registrera i en iPad hur hen mår. Vi kallar det STELPA (Smart TEknik Lyfter PAtientarbetet).

Stelpa-foto-linda-ny.jpg