Samverkan med patienten i centrum

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans.

Aleris LinkedIn.png