Skip to Content

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum, Flygmedicin

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum genomför alla typer av flygmedicinska undersökningar och har även möjlighet att erbjuda rådgivning, utbildning eller föreläsning.

Vi erbjuder certifikatsundersökningar för all typ av flygning och flyganknuten tjänst som t.ex. privatflygare (helikopter och flygplan), segelflygare, ballongförare, flygbesättning, AFIS-personal och flygledare.

För yrkesgrupper erbjuder vi en sammansättning av medicinska undersökningar och tjänster, inklusive planering och uppföljning. Vår personal har mångårig erfarenhet inom civil och militär flygmedicin och från verksamhet som AeMC. Hos oss arbetar erfarna flygläkare.

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum är ett av landets två certifierade AeMC (Aeromedical Centre). Certifieringen är europeisk och utfärdas av EASA (European Aviation Safety Authority) genom Transportsstyrelsen. Certifieringen  innebär, förutom en tydlig kvalitetsstämpel, rättighet att utföra såväl förstagångs- som förnyelseundersökningar på piloter.

Flygmedicin.

Medlemmar i Pilotförbundet erhåller 10 procent rabatt på samtliga flygmedicnska undersökningar.

Vill du boka tid eller har frågor - välkommen att kontakta oss. Remiss behövs inte.

 

Våra Flygläkare

Axel Åhberg, Specialist i  ögonsjukdomar
Ernst Zuber, Klinisk fysiolog
Gysberg Van Setten, Specialist på ögonsjukdomar
Jesper Rosvall,  Specialist i urologi
Lena Åkerberg, Specialist inom företagshälsovård, rehabiliteringsmedicin och allmänmedicin
Peter Ullström, Specialist inom anestesi och intensivvård
Wille Bergöö, Flyg- och dykläkare, Specialist inom gynekologi och obstetrik samt företagshälosovård

 


Patientinformation Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Patientinformation

Bra att veta

Här hittar du information om priser, remiss, våra specialister samt hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Flygläkarkurser

Flygläkarkurser

Aleris Flyg - och Dykmedicinskt Centrum har för närvarande inga  planerade flygläkarkurser.

Läs mer >


Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Back to top