Skip to Content

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum, Medicinska intyg, Tjänstbarhetsbedömning

Tjänstbarhetsbedömning innebär att personer, efter att ha genomgått tester, provtagningar och läkarundersökning får ett intyg om att de uppfyller de krav som ställs för aktuell tjänstgöring.Tjänstbarhetsbedömningen kan genomföras inför anställning i form av en urvalsundersökning eller på befintlig personal i form av periodiska hälsokontroller. Omfattningen är helt beroende av kundens behov och kan bestå av allt från en enkel hälsoundersökning till ett heltäckande sammansatt koncept.

Urvalsundersökning

En urvalsundersökning genomförs inför anställning eller vid byte av tjänst. Urvalsundersökningen är normalt något mer omfattande än den periodiska hälsokontrollen.

En typisk urvalsundersökning kan omfatta:
Kallelse eller bokning
Urin- och blodprov (Hb, Blodfetter, Drogtest)
Synundersökning
Hörselprov
Arbetsprov (Arbets-EKG)
Allmän läkarundersökning
Tjänstbarhetsbedömning innefattande utfärdande av intyg


Periodisk hälsokontroll

En periodisk hälsokontroll genomförs med fastställda tidsintervall (normalt årligen). Innehåll och krav är beroende av aktuell tjänst och arbetsgivarens behov.

En typisk periodisk hälsokontroll kan omfatta:
Kallelse eller bokning
Urin- och blodprov (Hb, Blodfetter)
Synundersökning
Vilo-EKG
Allmän läkarundersökning
Tjänstbarhetsbedömning innefattande utfärdande av intyg

Undersökningsinnehållet skräddarsys för att passa den aktuella kundens särskilda behov. Innehåll och kravprofil tas fram och fastställs i en dialog med kunden.

Vill du boka tid eller har frågor - välkommen att kontakta oss. Remiss behövs inte.


Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Aeris Fysiologlab, Aleris Medilab och Aleris Röntgen ingår i Aleris Diagnostik AB. Aleris Diagnostik AB har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Läs mer >

Priser

Priser

Priser för Hälsoundersökningar hittar du under respektive informationssida.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top