Skip to Content

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Katherina Nousia

Specialist i neurologi

Aleris Försäkringsmottagning Sabbatsberg

Amalia Feresiadou

Specialist i neurologi

Aleris Försäkringsmottagning Sabbatsberg

Back to top