Skip to Content

Aleris Fysiologlab Folkungagatan Astma- och allergimottagning

Vid astma- och allergimottagningen på Aleris Fysiologlab Folkungagatan kan du som fyllt 18 år få hjälp med utredning och behandling av olika astma- och allergisjukdomar.

En utredning hos oss innebär att läkaren går igenom din sjukdomshistoria och sedan gör en medicinsk undersökning som kan omfatta till exempel pricktest, blodprov, NO-mätning och andra lungfunktionsmätningar. Utifrån resultatet av undersökningarna avgör läkaren tillsammans med dig vilken typ av behandling som är lämplig.

Här på vår mottagning för astma och allergi på Folkungagatan kan du också få hjälp med utredning och behandling av hösnuva och nässelutslag. Vi erbjuder vaccinering, i första hand mot pollenallergi. I vissa situationer kan även vaccination mot pälsdjur övervägas.

Behövs remiss?

För att vi bättre ska kunna bedöma ditt vårdbehov och göra rätt prioriteringar är det en fördel om du har en remiss. En remiss får du till exempel av din husläkare eller annan läkare.


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Behövs remiss?

Behövs remiss

Det beror på vad du söker för.

Läs mer >


Arja Kenntoft

Specialist i allergologi, lungmedicin samt inom internmedicin

Back to top