Skip to Content

Aleris Fysiologlab Riddargatan, Försäkringsmottagning

Aleris Fysiologlabs försäkringsmottagning på Riddargatan har flyttat till Aleris Fysiologlab Sabbatsberg, Olivecronas väg 1. 

Vi har samma telefonnummer som tidigare tel. 08-128 695 98 . Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för hänvisning till oss.

Back to top