Skip to Content

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg, Hjärt- och kärlundersökningar

Sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet är mycket vanliga och utgör den största sjukdomsgruppen i Sverige. Många av oss kommer någon gång i livet att drabbas av besvär från hjärta eller kärl.Har du besvär från hjärt/kärlsystemet och söker din läkare kan han vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell hjärt-kärlundersökning.

Du behöver läkarremiss för att hjärt-kärlundersökningen ska omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi, då betalar du endast gällande patientavgift. Remiss får du av din husläkare eller annan läkare.

Det går också bra att komma till oss för dessa undersökningar på eget initiativ, utan remiss, men då får du bekosta undersökningen själv.

Ibland utförs undersökningarna här på Aleris Fysiologlab Sabbatsberg och ibland på någon annan av Aleris Fysiologlabs enheter, det är beroende på var det är kortast väntetid.


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Behövs remiss?

Behövs remiss

Det beror på vad du söker för.

Läs mer >


Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Issam Mohsen

Överläkare Klinisk fysiologi

Karun Korkmaz

Överläkare Klinisk fysiologi samt även kärl- och thoraxkirurg

Aleris Fysiologlab

Jafar Taklif

Överläkare Klinisk fysiologi.

Aleris Fysiologlab

Riikka Rydman

Överläkare Klinisk fysiologi

Back to top