Skip to Content

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet, Snark- och sömnmottagning

Sömnstörningar och sömnproblem av olika slag drabbar väldigt många människor. Ofta är sömnproblemen inte så långvariga och går över av sig själva. Kvarstår sömnbesvären under längre tid kan man behöva söka hjälp för adekvat behandling. Snarkning drabbar minst lika många människor och betraktas som en sjukdom om det också innefattar andningsuppehåll under sömnen (märks oftast inte av den drabbade) och effekter av störd sömn.

Vid Aleris Fysiologlabs sömnmottagning kan du söka hjälp för besvär som exempelvis:

  • Sömnapnésyndrom – Snarkning och andningsuppehåll under sömnen.
  • Restless Legs Syndrome – Klåda och obehag i benen kvällar och nätter vilket kan störa sömnen.
  • Insomni– svårt att somna eller frekventa uppvakningar under natten.
  • Hypersomni – Kvarstående kraftig sömnighet på dagen trots adekvat sömntid och sömnkvalitet under natten.
  • Parasomni – beteenden under sömnen som stör dig eller din omgivning.
  • Dygnsrytmförskjutningar – svårigheter att sova under rätt tid på dygnet.


Aleris Snark- och sömnverksamhet vid Sophiahemmet flyttar till Sabbatsberg, Olivecronas väg 1, där vi  samlokaliserar all vår sömnverksamhet under ett och samma tak.
Flytten av sömnverksamheten från Sophiahemmet kommer att ske i etapper.

Flytt till Sabbatsberg 22 februari

  • Cpap-mottagning
  • Ut- och återlämning av sömnregistreringsutrustning

Flytt till Sabbatsberg i mitten av mars

  • Sömnläkarmottagning

För dig som har tid bokat till oss - vänligen se din kallelse vart ditt besök är bokat. 

(Obs! Aleris Fysiologlabs verksamhet inom klinisk fysiologi, hjärt-, kärl- och lungundersökningar, finns kvar precis som tidigare på Sophiahemmet i HUS C).

 

Så kommer du till oss

Har du problem med t ex snarkning och andningsuppehåll och söker din läkare kan hen vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell sömnundersökning eller för läkarbesök hos en sömnspecialist. Vi har avtal med Stockholms läns landsting och landstinget patientavgifter gäller. Remiss behövs från husläkare eller annan läkare. 

Aleris välkomnar även patienter från landsting utanför Stockholms län. Förutsättningarna är dock olika inom landstingen, en del landsting kräver betalningsförbindelse. Ta gärna kontakt med ditt hemlandsting för information om vad som gäller just dig.

Här kan du se våra aktuella väntetider till sömnmottagningen.


Kontaktpersoner Aleris Fysiologlab

Ansvariga

Här hittar du kontaktinformation till ansvariga på Aleris Fysiologlab.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Behövs remiss?

Behövs remiss

Det beror på vad du söker för.

Läs mer >


Richard Harlid

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Riddargatan
Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Stefan Hjälte

Stefan Hjälte

Specialist i lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Back to top