Skip to Content

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet, Snark- och sömnmottagning

Aleris Snark- och sömnverksamhet vid Sophiahemmet har flyttat till Sabbatsberg
Olivecronas väg 1, där vi  samlokaliserar all vår sömnverksamhet under ett och samma tak. 

Obs! Aleris Fysiologlabs verksamhet inom klinisk fysiologi, hjärt-, kärl- och lungundersökningar, finns kvar precis som tidigare på Sophiahemmet i HUS C.

Back to top