Frågor & svar

Här får du svar på vanliga frågor inför besöket hos sjukgymnast/fysioterapeut.

friskvard.jpg