Besök till Covid 19-patient i livets slut

Om du har närstående som vårdas hos oss och befinner sig i livets slut kan undantag från besöksförbudet ges. Du kan som närstående efter bedömning besöka personen men vi kan då endast tillåta en till två personer, ett samordnat besök och då endast vid ett tillfälle.