Skip to Content

Lymfterapi på Liljeholmen

Lymfterapi är en behandlingsmetod som används för att behandla ödem såsom lymfödem och lipödem. På Aleris Rehab Liljeholmen får du hjälp av kompetenta lymfterapeuter.

Lymfterapeutisk behandling av ödem

Ödem är en svullnad i kroppen som orsakats av en stor ansamling av vätska i kroppens vävnader. Oftast uppstår svullnaden i ben och fötter. Vanliga ödem är lymfödem och lipödem.

Med lymfterapi stödjer man lymfsystemets arbete med att transportera vätska och slaggprodukter bort från vävnaderna. Lymfterapeuten förbinder den svullna kroppsdelen och provar ut en kompressionsstrumpa. Ofta görs ett manuellt lymfdränage, vilket är en lätt lymfmassage som mjukar upp hudområden som är hårda och som samtidigt ökar kapaciteten i de kvarvarande lymfbanorna.

I lymfterapin får du hjälp med hur du tränar upp rörligheten i kroppen och hur du kan sköta svullnaden på egen hand. För dig som har blivit diagnosticerad med lymfödem och behöver komplettera egenvård med lymfterapi - välkommen att boka tid hos oss.

Back to top