Arbeta hos oss

På Rosenlund finns en av Stockholms mest eftertraktade varmvattenbassänger. Här får du möjligheter att utveckla behandlingsmetoder i enlighet av din specialitet och i samarbete med andra specialister.

Om Aleris Rehab

Aleris Rehab bedriver primärvårdsrehabilitering vid 12 enheter i Stockholm, en specialistmottagning inom MMR2 på Smärt- och stresscenter i Nacka samt ett par auktorisationer för Specialiserad fysioterapi på Rosenlunds sjukhus samt på Sabbatsbergs sjukhus.

Om arbetet och din utveckling

Centralt på Södermalm ligger Aleris Rehab Rosenlund som har lång erfarenhet av att rehabilitera patienter inom specialistområdena smärta, psykosomatik, obstetrik, gyn/urologi, geriatrik samt onkologi. Vår egen varmvattenbassäng är unik och mycket uppskattad av våra patienter och terapeuter. Vi är en enhet som växer och har den lilla organisationens snabba beslutsvägar samtidigt som vi har tillgång till den större organisationens stödfunktioner och styrka. Vi satsar på utveckling och kompetensspridning och hos oss kommer du att ha en viktig funktion som kompetensspridare inom den egna specialiteten. Vidare har Aleris en forsknings- och utvecklingsfond som stödjer forskning som sker nära våra patienter. Tanken med fonden är att den ska ge oss som arbetar i Aleris möjlighet att förvekliga de idéer som vi bär.

Inom Aleris är vårt mål att ha en arbetsmiljö som präglas av våra värderingar: omtänksamhet, professionalitet, engagemang och nytänkande.

Bakgrund

Vi driver vår verksamhet enligt avtal med Stockholms Läns Landsting, vårdval ”Specialiserad fysioterapi” varför du måste vara färdig specialist för att komma i fråga för anställning. Dina kollegor är specialister inom smärta- och smärtrehabilitering, obstetrik, gynekologi och urologi, mental hälsa, onkologi samt äldres hälsa. Du får gärna ha en av de befintliga specialiteterna men vi ser även att du som är specialist inom något annat specialiseringsområde inom vårdvalet söker.

Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Jacqueline Hellenborn på tel. 073-908 52 82.

Lokalt fackligt ombud Fysioterapeuterna: Caroline Söderström, caroline.soderstrom@aleris.se