Arbeta hos oss

På Rosenlund finns en av Stockholms mest eftertraktade varmvattenbassänger. Här får du möjligheter att utveckla behandlingsmetoder i enlighet av din specialitet och i samarbete med andra specialister.