Skip to Content

Specialiserad fysioterapi

Våra specialiserade fysioterapeuter på Aleris Rehab Rosenlund har många års erfarenhet av behandling av patienter med smärta och psykosomatiska besvär samt äldres hälsa, onkologi och områdena obstetrik, gynekologi och urologi.

Våra specialiserade fysioterapeuter

Vårt mål är att lindra smärta samt förbättra patientens rörelseförmåga, livskvalitet och möjlighet att delta i arbetslivet. Vår målsättning är också att kvalitet och utveckling ska prägla vår verksamhet. Vi har utvecklat riktlinjer för omhändertagande av patienter med besvär inom alla våra specialistområden. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vårt arbete.

Vid det första besöket hos specialiserad fysioterapeut görs en kartläggning/bedömning av patientens problem för att uppnå ett optimalt behandlingsresultat. Behandling sker individuellt och/eller i grupp.

 

Back to top