Skip to Content

Våra behandlingar

Våra specialiserade fysioterapeuter vid Aleris Rehab Rosenlund erbjuder en mängd olika behandlingar beroende på inriktning såväl individuellt som i grupp.

Psykosomatik

För patienter med smärta, kroppsligt obehag, utmattningssymtom och muskulära spänningar, arbetar vi utefter ett psykosomatiskt synsätt. Detta innebär bla att patienten blir medveten om kroppsliga signaler, får en ökad kontakt med kropp, tankar och känslor.

Akupunktur och TENS

Vid smärtbehandling använder vi ofta akupunktur och TENS.

Akupunktur

Västerländsk forskning har visat att akupunktur har positiva smärtlindrande effekter. När nålar sätts in i specifika akupunkturpunkter går impulser till ryggmärg och hjärna och som svar ökar produktionen av till exempel endorfin (kroppseget morfin). Muskulaturen känns ofta avspänd efter behandling.

TENS

TENS står för Transkutan Elektrisk Nervstimulering och är en biverkningsfri behandling vid långvarig och tillfällig smärta. Elektroder placeras på huden och kopplas till en stimulator som ger ut impulser. Impulserna blockerar helt eller delvis smärtan. Vid placering av elektroder över en smärtande muskel frisätts ett kroppseget morfinliknande ämne, endorfin.

Styrketräning

Här kan du träna upp styrka, balans och rörlighet i gym med gymutrustning mm.
Du får ett individuellt anpassat träningsprogram. Träningsperioden sker efter överenskommelse med din fysioterapeut. 

Balansträning

Träningen riktar sig till dig som har en försämrad balansförmåga. Träningen sker i grupp. Du kan använda gånghjälpmedel, men måste kunna förflytta dig självständigt.

Bassängträning

Vår bassängträning här på Aleris Rehab Rosenlund är avsedd för dig som behöver avlasta kroppsvikten eller skona leder. Värmen upplevs ofta smärtlindrande, vilket kan underlätta att ta ut rörelserna.

Back to top