Skip to Content

Lymfterapi

Med lymfterapi behandlar vi olika sorters ödem som lymfödem och lipödem. Här på Aleris Rehab Skärholmen arbetar kompetenta lymfterapeuter som hjälper dig med behandlingen av dina ödem.

Lymfterapeutisk behandling av ödem


Ödem är en svullnad i kroppen som orsakats av en stor ansamling av vätska i kroppens vävnader. Lymfterapi är en metod för att behandla olika sorters ödem såsom lymfödem och lipödem. Vi på Aleris Rehab Skärholmen träffar patienter med diagnostiserad primär- eller sekundärt lymfödem och lipödem.

Lymfterapi förstärker lymfsystemets arbete med att transportera vätska och slaggprodukter bort från vävnaderna. Lymfterapeuten mäter och provar ut kompression oftast med en kompressionsstrumpa, kompressionsbyxa, kompressionsarmstrumpa eller kompressionshandske. I vissa fall behövs kompression med manuell lindning och ibland görs ett manuellt lymfdränage. Lymfdränage är en lätt lymfmassage som förbättrar lymftransporten i intakta lymfbanor samt med hjälp av mjukar upp hudområden som är hårda och som samtidigt ökar kapaciteten i de kvarvarande lymfbanorna.

I lymfterapin får du hjälp med hur du tränar upp rörligheten i kroppen och hur du kan sköta svullnaden på egen hand. För dig som har blivit diagnosticerad med lymfödem och behöver komplettera egenvård med lymfterapi - välkommen att boka tid hos oss via sjukgymnastiken.

Back to top