Skip to Content

Neuroteam

Neuroteamet vid Aleris Rehab Skärholmen erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö.

Våra neuroteam

Våra neuroteam tar emot patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke eller patienter med annan hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården (inkl slutenvårdens öppna vårdverksamheter).

Vi som arbetar i neuroteamen i Skärholmen är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer. Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagd på sjukhus. Vi erbjudaer även kompletterande insatser med besök enskilt eller i grupp på klinik. Vi tar emot patienter över 18 år.

Back to top