Trycksårsskolan - DVD

Utbildningsfilm om hur man, genom en helhetssyn, kan förebygga och läka trycksår.