Skip to Content

Spinaliskliniken

Spinaliskliniken

Kliniken är en del i vårdkedjan för ryggmärgsskadade som finns i Stockholms län. Vårdkedjeperioden gäller två år från skadedatum. Vården och rehabiliteringen är inriktad på de medicinska och psykosociala problem som kan uppstå som en följd av ryggmärgsskada.

De medicinska problem som är relaterade till ryggmärgsskadan står i fokus för klinikens insatser.

Det övergripande målet med rehabilitering efter ryggmärgsskada är:

  • att skapa förutsättningar för ett självständigt liv. I samarbete med kommuner och landsting bedömer vi behovet av anpassning av bostad och arbetsplats med mera.
  • att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och rikt liv. Med goda förebilder vill vi visa vägen till arbete/ studier, familj, vänner och fritidsaktiviteter.

 

Patienter vid Spinaliskliniken

Spinalismottagningen uppdaterar kontinuerligt rutinerna utifrån nationella riktlinjer avseende Corona/Covid-19 vilket kan förändras med kort varsel.

  • Högriskpatienter (kompletta tetraplegiker med nedsatt andningsfunktion och äldre patienter > 70 år) bör inte komma till mottagningen.  
  • I den mån det går bokas i första hand telefonkontakter. Gäller alla vårdkategorier.
  • Misstanke om urinvägsinfektion hanteras i första hand per telefon, odlingsremiss läggs in i Take Care och prov lämnas på vårdcentralen. De patienter som ändå kommer hit får vänta vid receptionen för handläggning.
  • Stora uppföljningar kommer att fortsätta för patienter som inte tillhör riskgrupperna.
  • Dagrehabilitering fortsätter för patienter som inte tillhör riskgrupperna.

 

 

Hjälpmedel Spinaliskliniken

Dokument med information om vad som gäller för dig som brukare.


Spinalismodellen

Spinalismodellen

Hård kärna och mjukt skal. Spinalismodellen utgörs av olika delar som samspelar för en bättre helhet.

Läs mer >

Din vård och behandling

Din vård och behandling

Här finns info om rehabilitering, uppföljning, mottagning samt olika kompetensområden.

Läs mer >

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller

Spinaliskliniken kallar till regelbundna medicinska uppföljningar i syfte att upptäcka, behandla och förebygga komplikationer relaterade till din ryggmärgsskada.

Läs mer >

Ryggmärgsbråcksteamet

Ryggmärgsbråcksteamet

Rehabilitering med möjligheter och inspiration till ökat välbefinnande och självständighet. Spinaliskliniken är en neurologisk specialistklinik för vuxna personer med ryggmärgsskada i Stockholms Län. Över 1000 personer med ryggmärgsskada är inskrivna, av dessa har omkring 200 personer ryggmärgsbråck.

Läs mer >


Lena Lindbo

Operativ chef Spinaliskliniken

Aleris Rehab Station


På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer
Back to top