Trycksår - Med livet som insats

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det!