Skip to Content

Trycksårsutbildning med helhetsyn


Skräddarsydd trycksårsutbildning

Skräddarsydd trycksårsutbildning

- en skräddarsydd utbildning för personer med funktionsnedsättning och för vårdpersonal/personliga assistenter.

Läs mer >

Trycksår - Med livet som insats

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det!

Läs mer >

Trycksårsskolan - Utbildningsfilm på DVD (2015)

Utbildningsfilm Trycksårs-skolan av Madeleine Stenius, 2015. En film som handlar om hur man kan förebygga och läka trycksår genom att ha en helhetssyn. Dvd:n finns nu tillgänglig nationellt.

Läs mer >


Back to top